Kryptonim olbrzym online dating

Rated 4.64/5 based on 898 customer reviews

Osówka, sztolnie walimskie i Włodarz – obiektach wchodzących w skład projektu Riese. Trasa ekstremalna (konieczna rezerwacja), z linami i przeprawą łodzią – 16 zł Turyści mogą wybrać jedną z czterech tras: historyczną, ekstremalną, edukacyjną i ekspedycyjną. Niektóre przesłanki zdają się wskazywać, iż miało to być “podziemne miasto” ze stanowiskami dowodzenia armią.Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że ostatnia tak wizyta miała miejsce na pięć dni przed zejściem Firera, a jej pokłosiem było sześć buddyjskich mnisich trupów ( ależ mi się nowo słów napisał ), odszukanych przez radzieckich sołdatów w jednym z bunkrów, dowództwa Rzeszy (najważniejszy z mnichów nazywany był "strażnikiem kluczy" – bądź pieczęci mam problem z tłumaczeniem...Myślę, że wiele można tutaj wysnuć domysłów, ale wypada oprzeć się o fakty: Odnaleziono pewne niemieckie dokumenty z okresu II wojny światowej zawierające szczegółowe plany budowy ogromnej (105 metrów) stacji kosmicznej.Pozostawił tajemnice, których do dziś nie udaje się wyjaśnić.Wiemy na pewno, że Osówka to jeden z siedmiu obiektów budowanych tutaj na zlecenie Hitlera.

Tezę, że Niemcy mogli dysponować tą nadzwyczajną wiedzą, może potwierdzać fakt utrzymywania bardzo dobrych stosunków na linii Berlin-Lhasa i wizyty tybetańskich mnichów w Berlinie.Możemy spekulować, że jeśli Shangri-La istnieje, Niemcy je znaleźli.Nie wiemy jakie starożytne pisma wpadły w ręce nazistów, faktem jest natomiast, że Vimaanika Shastra o której wcześniej wspominałem ukazała się w angielskim przekładzie na długo przed rozpoczęciem działań przez Niemców.Pod koniec 1934 roku zbudowano ulepszony statek RFZ-2, który miał średnicę prawie 20 metrów. Co ciekawe nie mógł on zakręcać po łuku, tylko wykonywał skręty i zwroty pod kątem 22,5 i 45 oraz 90 stopni!Tym samym uznano, że nie znajdzie on zastosowania bojowego. Podczas lotu emitował poświatę, co z ostrymi jego skrętami daje charakterystykę obserwowanych od lat czterdziestych niezidentyfikowanych obiektów latających. ) V-7 17 kwietnia 1945 roku Niemcy wypróbowali nad Bałtykiem swoją nową broń odwetową V-7.

Leave a Reply