Xorij dating

Rated 4.53/5 based on 692 customer reviews

Ular diniy rituallar qismi va astronomik navigatsiya, yoʻl topish uchun kerak boʻlgan.Koʻpgina qadimgi astronomlar yulduzlar osmon sferasida qoʻzgʻalmay turadi. Astronomlar oʻzaro kelishib yulduzlarni yulduz turkumlariga guruhlashgan va ulardan sayyoralar va Quyosh joyi va harakatini aniqlashdan foydalanishgan.Bugunda ishlatiladigan Grigoriy taqvimi aynan shunday Quyosh taqvimlaridan biridir, u Yer aylanish oʻqi burchagining Quyoshga nisbatiga asoslangan.Eng qadimiy batartib yulduz jadvali eramizdan avvalgi 1534-yili Misr astronomiyasida paydo boʻlgan.

Parallaks oʻlchovlari yulduzlarning bir-biridan juda uzoqda tarqalganligini koʻrsatdi.

Vodorod yoqilgʻisi tugaganida, massasi Quyosh massasining kamida 0,4 boʻlgan yulduz kengayib, qizil gigantga aylanadi, baʼzi hollarda ogʻirroq unsurlar ishlab chiqarishni boshlaydi.

Keyin yulduz degenerat shaklga oʻtib, moddasining bir qismini yulduzlararo muhitga chiqaradi, bu modda u yerda ogʻir unsurlari koʻproq boʻlgan yangi yulduzlar avlodini shakllantiradi.

cj52100 ;; Copyright notice of the source file ;;—————————————————— ;;從倉頡之友網站取得之通用碼修改而得,值得一提的是加 ;; 入易經卦符的輸入功能,因為倉頡字根並未包含 ;; 天、澤、雷、風、地,故以大(陽性為宏)、 ;;心(澤性為悅)、手 (雷性為動)、中(風性為入) ;; 土(坤以地象)代替;取碼順序同一般論卦,先下後上 ;;——————————————————” ‘((”.” .

Yulduz gravitatsiya bilan bogʻlangan yorqin plazma sharidir.

Leave a Reply